Platforma pro misii a evangelizaci

O nás

Mezidenominační spolek PROMISE CZ vznikl proto, aby motivoval, vyzbrojoval a napomáhal stávajícím církvím, sborům i jednotlivcům v evangelizační a misijní činnosti tak, aby vznikala funkční společenství věřících lidí zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková nejsou.

Vize

Česká Republika pokryta živými rostoucími společenstvími a sbory, které využívají veškeré dostupné zdroje a způsoby k představení radostné zprávy o záchraně v Ježíši všem hledajícím.

Na pokrytých místech ČR toužíme vidět stávající sbory jako živá a rostoucí společenství. Na nepokrytých místech toužíme vidět skupinky věřících lidí, které se společně modlí, studují Boží slovo a snaží se oslovit nevěřící lidi ve svém okolí do té míry, že rostou a integrují se jako sbor (jedné z existujících křesťanských církví) do těla Kristova, a to všude tam, kde dosud taková společenství či sbory v České republice nejsou a chybí.

Důvod

Česká Republika je jednou z nejvíce nekřesťanských států v Evropě. Důvodem je neznalost lidí, kteří nevědí vůbec nebo jen málo o radostné zvěsti o spasení v Ježíši Kristu. Je také málo záchytných bodů (společenství), které by na tuto skutečnost poukazovaly, přičemž na některých místech České republiky zcela chybí.

Na čem nám při práci záleží?
Být tam, kde je o to zájem a sloužit tak, aby to bylo přijatelné pro církev/sbor, kde jsme pozváni ke spoluprácí, a zároveň aby to posunulo celé společenství ve směru výše zmíněného cíle.
Být tam, kde je o to zájem, důvěryhodným partnerem sborům jednotlivých křesťanských církví při motivováni, vystrojováni, vysíláni misijních týmů a napomáháni v misijním úsilí vyvíjeném na bílých místech ČR.
Být tam, kde je o to zájem, tak dlouho, dokud zájem trvá nebo dokud není naplněná potřeba.
Být tam, kde je potřeba a není nikoho, kdo by se o dané místo nebo oblast evangelizace a misie aktivně zajímal s přihlédnutím na výše zmíněný cíl.

Jak toho chceme dosáhnout?
Poukazovat na důležitost misijního působení
Poukazovat na možnosti misijního působení
Napomáhat ke zprostředkování misijní zkušenosti
Napomáhat k vytváření misijních záchytných bodů, společenství a sborů
Napomáhat v evangelizačním úsilí v oblastech, které jsou důležité avšak nepokryté