Platforma pro misii a evangelizaci

Čemu věříme

Věříme, že Písmo svaté, Starý i Nový Zákon, je doslovně inspirované Boží Slovo, které je pro nás nejvyšší normou ve věcech víry a mravů a také konečnou autoritou pro náš život.

Věříme v jediného Boha, který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) Trojici.

Věříme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Skrze pád člověka, který způsobil mravní zkaženost, vznikla potřeba obnovy celého lidstva.

Věříme ve vykoupení skrze zástupnou smrt Pána Ježíše Krista.

Věříme, že člověk může být ospravedlněn pouhou vírou z pouhé milosti Boží.

Věříme ve vzkříšení těla z mrtvých, ať spravedlivých či nespravedlivých.

Věříme, že všichni spravedliví budou vzkříšeni k věčnému životu a bezbožní k soudu a věčnému trestu.