Platforma pro misii a evangelizaci

Kdo jsme

Kdo jsme?

Náš tým se skládá z křesťanů z různých protestantských a evangelikálních denominací (SCEAV, CB, AC, ČCE). Naši touhou je sdílet se s ostatními s tím, co změnilo náš život a pomohlo navázat osobní vztah s Bohem. Založili jsme spolek PROMISE CZ – Platforma pro misii a evangelizaci, která chce sloužit  jako platforma pro misijní a evangelizační projekty, jak i pro projekty  zaměřené na  motivaci a vzdělávání a vedení křesťanů v procesu evangelizace a misie. Na srdci nám leží místa v ČR, kte dosud není žádné společenství křesťanů, kteří by se společně scházeli, navzájem se povzbuzovali Božím slovem a dobrou zprávu šiřili kolem sebe. Z Božího Slova nás k této práci inspirují slova zapsaná v 2. Tim. 2,2: “ A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidém, kteří budou učit zase jiné.“

Rada PROMISE CZ

Mgr. Daniel Chlebek  – předseda

Mgr. Jan Fojcik

Jiří Pospíšil

Henryk Molin

Mgr. Kristina Chlebková

 

Dozorčí rada PROMISE

Bc. Marek Schulhauser

Ing. Lukáš Walach