Platforma pro misii a evangelizaci

Podpora

Jak nás můžete podpořit?

1. Modlitbou

V první řadě jsme si vědomi obrovské potřeby modlitební podpory. Služba, které se lidé v PROMISE CZ věnují, je zcela závislá na Boží milosti a Jeho působení. Víme, že jedině On se dokáže dotýkat lidských srdcí a jen On může dát, aby to, co lidé slyšeli a přijali v nich zůstalo, bylo trvalé, rostlo a přinášelo ovoce. Uvědomujeme si také, že služba evangelizace a misie je velmi potřebná, chceme proto prosit našeho Pána o ochranu a vedení, abychom dále šli správným směrem a pracovali podle Boží vůle.

2. Dobrou radou a kontakty

Budeme vděční za Vaše nápady a návrhy na vylepšení práce PROMISE CZ apod. Rádi také navážeme spolupráci s dalšími jednotlivci, sbory či organizacemi…

3. Finanční podporou

Všechny aktivity, které pořádá PROMISE CZ jsou spojeny s výdaji a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s těmito aktivitami. Pokud vidíte smysl a přínos PROMISE CZ a těchto aktivit, můžete podpořit tuto službu také finančně. Vybrané aktivity lze podpořit přímo zadáním vhodného variabilního symbolu. Budeme vděční za jakékoliv finanční dary.

Můžete nás podpořit finančním příspěvkem formou bankovního převodu nebo vkladu na účet PROMISE CZ. Nevíte-li jak, pošleme Vám složenku domů. Stačí jen poslat e-mail (formulář v kontaktech) se svými údaji a částkou, kterou chcete poslat. Obratem Vám zašleme dopisem složenku. Dary nad 1000 Kč jsou odpočitatelnou položkou u daně z příjmu.

DĚKUJEME VÁM ZA JAKOUKOLIV PODPORU ČI SPONZORSKÉ DARY!

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (2. list Korintským 9, 8)

Bankovní spojení s PROMISE CZ

1. Vnitrostátní platby

Číslo účtu: 2400239730/2010 (Fio banka)

Variabilní symboly = účel platby

1000 – obecné dary na potřeby PROMISE CZ

1102  –  dary na mzdu Daniela Chlebka

3000 –  dary na potřeby projektu Objevování křesťanství

4000 –  dary na potřeby projektu Impuls

5000 –  dary na potřeby projektu MyLife Workshop

 

2. Mezinárodní platby

Adresa banky pro mezinárodní platby:

Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

IBAN: CZ6720100000002400239730

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX