Platforma pro misii a evangelizaci

Jednotlivé projekty

Kurz Objevování křesťanství je desetitýdenní kurz, který seznamuje lidi s tím, kdo je Ježíš Kristus. Během jednotlivých setkání se na základě Markova evangelia diskutuje a hledá odpovědi na tři otázky, které jdou přímo k jádru křesťanství: Kdo je Ježíš? Proč přišel? Co znamená následovat ho? ( www.objevovanikrestanstvi.cz).

Pokud jste vedoucím kurzu Objevování křesťanství, nebo máte zájem získat o kurzu více informací, pak vás zveme na stránky pro vedoucí: http://kurz.objevovanikrestanstvi.cz/

Impuls festival a Impuls week  jsou aktivity, které mají motivovat jednotlivce  i celé sbory k otevřenosti a větší smělostí ve zvěstování Krista ve svém okolí (www.impulsweb.cz).

MyLife Workshop je evangelizační kurz, jenž tvoří šest lekcí, které vedou člověka k tomu, aby poznal sám sebe. Pracuje se v malých skupinkách (ideálně do 10 lidí). Kurz zohledňuje jedinečnost účastníka, jeho příběh, touhy a aspirace. Lidé, kteří se kurzu zúčastní, se o sobě rozhodně dozvědí nové a překvapivé věci. Během procesu objevování sebe samých uvidí, že Bohu na nich záleží ještě více než jim samým (www.mylifeworkshop.org).

Vicnezprani.cz je web plný pohlednic a přání. Na internetu sice najdeme spoustu elektronických pohlednic a každý si může vybrat z nepřeberného množství přání k různým příležitostem. Pohlednice, které vám nabízíme jsou však jiné… Cílem projektu je: nabídnout možnost poslat hezké přání svým známým či přátelům, které by zároveň nasměrovalo příjemce pohlednic na www.hledamBoha.cz, kde se mohou více seznámit s křesťanstvím  (www.vicnezprani.cz).