Platforma pro misii a evangelizaci

MyLife workshop

Autor – Dr. Dietrich Schindler

Co je MyLife Workshop?

„MyLife Workshop“ je evangelizační kurz, jenž tvoří šest lekcí, které vedou člověka k tomu, aby poznal sám sebe. Pracuje se v malých skupinkách (ideálně do 10 lidí). Kurz zohledňuje jedinečnost účastníka, jeho příběh, touhy a aspirace. Lidé, kteří se kurzu zúčastní, se o sobě rozhodně dozvědí nové a překvapivé věci. Během procesu objevování sebe samých uvidí, že Bohu na nich záleží ještě více než jim samým. Pokud by někdo chtěl vést kurz MyLife – Workshop, pak je žádoucí zúčastnit se tréninku, který povede Dietrich Schindler. Na konci tréninku získá každý účastník certifikát, který jej opravní k vedení kurzu.

Témata jednotlivých setkání:

Mince – Kteří lidé a které okolnosti nás v životě ovlivnili nejvíce, ať už k lepšímu či horšímu?

Kniha – Předpokládejme, že bychom měli napsat knihu o svém životě. Jaký by byl její název a název jednotlivých kapitol?

Most – Co je cílem našeho života, který budujeme? Čeho chceme ve svém životě před svou smrtí dosáhnout? Budeme/jsme spokojeni?

Hudba – Pokud je Boží přítomnost podobná symfonii, kdy/kde jsme „slyšeli“ tuto hudbu v našem životě?

Náplast – Kde Bůh vstoupil do tvého světa?  Proč podstoupil na sobě neskutečnou bolest a co my s tím máme dělat?

Poklad – Co Bůh chce, aby každý z nás objevil v ukrytém pokladu? Jak se může stát můj život bohatší s Jeho životem?

 www.mylifeworkshop.cz